ZBD farmacijos sintezės seminaras

Prieigos valdymas

Persirengimo kambarys

Švaraus kambario koridorius

Švarus kambarys

Valdymo sistema

Proceso vamzdynai

Apdorojimo kambarys