„Runhui Biological Clean Room“

AHU kambarys

Biologinė laboratorija

Švarus koridorius

„Clean Room Pass“ langas

Švaraus kambario vamzdynas

Švaraus kambario proceso vamzdynai